ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

В сила от 13.04.2007 г. Обн. ДВ. бр.31 от13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.,изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни2009г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.59 от31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г.,изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ бр 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ бр 102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп. ДВ бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп. ДВ бр.18 от 4 март 2014 г.,изм. ДВ бр.12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. ДВ бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм. ДВ бр 85 от 24 октомври 2017 г., доп. ДВ бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 31 от 10 април 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 84 от 12 октомври 2018 г., доп. ДВ бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. ДВ бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 64 от 13 август 2019 г., изм. ДВ.бр.17 от 25 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ бр 67 от 28 юли 2020 г. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.