Българска Асоциация за Лекарствена Информация – БАЛИ

чества своя 5-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на 11 ноември 2015г. в зала София -

сградата на ИНТЕРПРЕД - гр. София 1040.

По време на мероприятието (коктейл) се проведе конкурс на тема:

„Иновации в сферата на здравеопазването” с 16 участници и връчване на награди.

Сред официалните гости бяха Д-р Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване към

43 Народно събрание, Проф. Воденичаров - Декан на ФОЗ при МУ - София,

Барбара Зикмюлер - президент на German Association of Drug Regulatory Affairs,

Дарина Стоева - главен редактор на Форум Медикус, председатели на водещи фарма компании,

пациентски и професионални организации.

Снимки:    ПОСРЕЩАНЕ | НАЧАЛО | КОКТЕЙЛ| НАГРАЖДАВАНЕ |

Четете подробна информация на линка на Форум Медикус. - ТУК

Приветствия:

- Министерство на здравеопазването - ТУК

- Съюз на Българските медицински специалисти -ТУК

- Български фармацевтичен съюз - ТУК

Асоциацията излъчи филм за своята дейност от първите 5 години.

Клип на БАЛИ:

Компании - участници в конкурс по иновации на БАЛИ - 11.11.2015 г. :


1. Кредо Уеб 

2. Синексус България

3. Амджен 

4. Новартис

5. Рамус 

6. АбВи

7. Вьорваг 

8. Анджелини

9. Глаксо Смит Клайн

10. Натстим

11. Колфарма – Акта Фарма

12. Алианс Сървис

13. Пол Фарма

14. Медокеми 

15. Севекс Фарма

представяне | клип |

представяне |презентация |

представяне | клип |

представяне |презентация| клип |

представяне | клип |

представяне | клип |

представяне |презентация |

представяне | клип |

представяне | клип |

представяне 

представяне | клип |

представяне |презентация |