Product information – QRD ( Quality Review of Documents)


- Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Европейската комисия от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба - HERE


- SmPC in Bulgaria - HERE


- Наредба  № 38 за изисквания към данните за върху опаковките и листовките на лекарствените продукти - HERE


- Standard terms as of March 2015 on the BDA site - HERE


- Package leaflet: List of medical terms for Adverse drug reactions and their description - HERE


- Annex of exipients to be declared on the PIL and labeling - HERE